back

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Oferujemy kursy ogólne z języka niemieckiego ogólne od poziomu A1 do C2 w skali CEFR oraz kursy specjalistyczne.

Kursy ogólne języka niemieckiego rozwijają wszystkie umiejętności językowe, lecz największy nacisk podczas każdych zajęć kładziemy na komunikację. Staramy się tym samym nie tylko rozwijać umiejętności podstawowe, ale przede wszystkim otwierać na umiejętność swobodnej rozmowy.

Zajęcia na kursach języka niemieckiego prowadzone są w oparciu o podręczniki wydawnictwa Heuber i Klett. Materiały z podręcznika uzupełniane są ćwiczeniami dodatkowymi nastawionymi na komunikację takimi jak gry językowe, multimedia, materiały autentyczne w języku niemieckim zaczerpnięte z prasy i Internetu.

Program kursów pozwala po ukończeniu trzech pierwszych poziomów – A1, A2, B1 na przystąpienie do popularnego egzaminu Zertifikat Deutsch na poziomie B1.

Natomiast kursy B2 i C1 to propozycja dla tych, którzy chcą kontynuować naukę na poziomie zaawansowanym i zdobyć umiejętności językowe pozwalające na swobodne funkcjonowanie w krajach niemieckojęzycznych, w podróży i w pracy.

2015 | created by blk