back

KURSY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Kursy języka hiszpańskiego prowadzone są na poziomach od A1 do C1. Na kursach dbamy o równomierny rozwój wszystkich sprawności w języku hiszpańskim, ale szczególną wagę przywiązujemy do mówienia.

Zajęcia prowadzimy korzystając z serii podręczników hiszpańskiego wydawnictwa EDINUMEN. Program nauki języka hiszpańskiego obejmuje wszystkie umiejętności językowe, a lektorzy korzystają z wszystkich możliwych pomocy językowych, piosenek, materiałów z prasy i Internetu, multimediów. W ramach zajęć spotkamy się również przy stole czy nauczymy się przygotowania znakomitej sangrii.

Program kursu obejmuje też przydatną wiedzę kulturową o krajach hiszpańskiego obszaru językowego dzięki czemu podróż do Hiszpanii, Meksyku czy Ameryki Południowej nie będzie niewiadomą.

Istnieje możliwość przygotowania do egzaminów z języka hiszpańskiego DELE i zdobycia międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość z języka hiszpańskiego.

2015 | created by blk