back

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Organizujemy kursy języka angielskiego na dziewięciu poziomach zaawansowania – od A1 do C2 w skali CEFR. Kursy kompleksowo rozwijają wszystkie sprawności językowe – mówienie, słuchanie, rozumienie tekstu, pisanie, ale główny nacisk kładziemy na swobodną komunikację i praktyczne aspekty języka przydatne w życiu codziennym.

Wszystkie kursy prowadzone są w oparciu o starannie dobrane podręczniki pod patronatem wydawnictwa Pearson. Natomiast same podręczniki stanowią jedynie bazę uzupełnianą o szereg materiałów dodatkowych, w tym materiałów multimedialnych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych filologów języka angielskiego.

2015 | created by blk