REGULAMIN REKRUTACJI:
Regulamin rekrutacji pdf

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Formularz zgłoszeniowy docx
Test językowy pdf

DOKUMENTY DO WGLĄDU
(te dokumenty będą podpisywane na pierwszych zajęciach, prosimy ich nie drukować i nie wysyłać wraz z dokumentami zgłoszeniowymi):
Oświadczenie Uczestnika Projektu pdf
Deklaracja udziału w projekcie pdf
Umowa szkoleniowa pdf